Til forsiden
Om Dyreforsøgstilsynet Justitsministeriet hjemmeside
2016
September
August
Juli
Juni
Maj
April
Marts
Februar
Januar
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
August 2016
August 2016
Afgørelser truffet på rådsmødet d. 25. august 2016
2016-15-0201-00956 - Desinfektion af kolostrum til nyfødte kalve
2016-15-0201-00973 - Induktion af mild stress i mus
2016-15-0201-00986 - Cell replacement and Astrocyte-based treatment for Huntington’s Disease
2016-15-0201-00987 - Perfusionsfiksering_og_Injektion_af_thymidine-analoger
2016-15-0201-00988 - Evaluering og targetering af interaktioner imellem tumorer og tumormikromiljøet
2016-15-0201-00989 - Målepakkestudier af flagermuses ekkolokalisering
2016-15-0201-00992 - Ernærings-/stofskifteundersøgelser mus
2016-15-0201-00997 - Sammenligning af protein i vævsvæske og blod
2016-15-0201-00998 - Aquaporiner og nyresygdom i en knockout musemodel
2016-15-0201-01001 - Biologisk styrkebestemmelse af decapeptyl
2016-15-0201-01002 - Aktivering af immunesystemet hos mus
2016-15-0201-01003 - Rottemodel for Parkinsons sygdom
2016-15-0201-01004 - Muse- og rotteforsøg til udforskning af Parkinsons sygdom
2016-15-0201-01005 - Behandling af neuromuskulær transmission ved ALS
2016-15-0201-01007 - Undersökning av biomarkörer i hår som verktyg för att utvärdera fysiologisk stress i en råttmodell
2016-15-0201-01011 - Ernæringsforsøg med marsvin som dyremodel
2016-15-0201-01013 - Porcint immunrespons i relation til S. aureus infektioner og vaccine.
2016-15-0201-01014 - Oxidativ Stress hos ørred
2016-15-0201-01015 - Effekt af GLP-2 på tarmanastomoser
2016-15-0201-01016 - Behandling af aterosklerose med antioksidanter
2016-15-0201-01020 - Udredning af mekanismer med betydning for cancer immunterapi
2016-15-0201-01021 - Hjernens hæmodynamik målt ved nær-infrarød spektroskopi
2016-15-0201-01022 - Induktion af immunsvar
 
Andre afgørelser
2015-15-0201-00595 - Application for extension of our pharmacokinetic license
2016-15-0201-00928 - Frembringelse af Hex-3xFLAG-H2B-mCherry
2015-15-0201-00520 - Anvendelse af inaktiverede mykobakterievacciner udover BCG
2015-15-0201-00622 - Katerilæggelse i V. jugularis med udgangsport
2015-15-0201-00713 - C-skema 14, Intrartikulær dosering i hund
2013-15-2934-00784 - Topikal administration af teststof
2012-DY-2934-00013 - Udvidelse af forsøgsprotokol vedr blodtryksmålinger
2015-15-0201-00541 - B6D2−Cask mice and B6D2Cask mice
2015-15-0201-00535 - Tilføjelse af G-skema: Cre-dependent-GCaMP6f mice
2014-15-0201-00418 - brug af progesteron, fentayl og cephalosporin
2012-DY-2934-00001 - Forsøg med GLP-1 behandling på allerede godkendt EAE Model.
2016-15-0201-00833 - Tilføjelse af stammen mCherry-Rpl10a-Flpo-CMV-cre til tilladelse 2016-15-0201-00833
2015-15-0201-00616 - Nasal administration i mus og rotter
2013-15-2934-00887 - Enkelt opstaldning i op til 8 dage
2016-15-0201-00863 - makroblodprøver
2015-15-0201-00535 - Tilføjelse af G-skema: Cre-dependent Cas9 mice
2014-15-0201-00181 - Udvidelse af GMO dyr
2014-15-0201-00184 - Specificering af forhold omkring anvendelse af korridortesten hos mus
2014-15-0201-00095 - ICV injektion i normale og diabetiske gnavere
2013-15-2934-00987 - Tillæg til dyreforsøgstilladelse 2013-15-2934-00987
2014-15-0201-00418 - reduceret opstaldningsareal
2013-15-2934-00846 - ApoM og funktionen af ø-celler i diabetes - transport af diabetiske dyr